مجموعه  سنگ عقیق یکی از مجموعه های موفق در طراحی و حکاکی سنگ می باشد که با بهره برداری از این دانش توانسته سالها در زمینه های مختلف این حوزه فعالیت داشته باشد. مجموعه سنگ عقیق توانسته با بهره برداری از هنر، هنرمندان مجسمه ساز و نما ساز توانسته است کارگاهای مختلفی با زمینه فعالیت سنگ مزار راه اندازی نماید. قعالیتهای این مجموعه را می توان به چند دسته زیر تقسیم نمود:

  •  فعالیتهای سنگ مزار اسلامی و چاپ لیزری بر روی سنگ مزار و چاپ CNC و چاپ سند پلاست در مجموعه کارگاهی مستقر در جاده قدیم تهران قم انجام می شود.
  • تولید سنگ های اقلیت دینی در صورتی که دارای جزئیات تخصصی و حرفه ای تر باشد با همکاری سنگ تراشان مسیحی مستقر در جاده خاوران انجام می شود.
  • مجسمه سنگی، گلدان سنگی و آب نماهای سنگی نیز در مجموعه کارگاهی شمس آباد انجام  می شود.

کلیه محصولات ارائه شده به مشتریان تحت نظر مجموعه سنگ های عقیق بوده و دارای کیفیت استاندارد و فاکتور شرکتی می باشند. از این رو مشتریان نسبت به کیفیت و قیمت خدمات دریافت شده از این مجموعه می توانند اطمینان کامل داشته باشند.

نمای کارگاهی طراحی و حکاکی سنگ عقیق مستقر در درب شرقی بهشت زهرا می باشد.

نمونه کارها: