نکات سفارش سنگ مزار برای آرامستان باغ رضوان

سایز سنگ ها معمولا در ابعاد زیر ارائه می شود :
  • ۵۰ * ۱۰۰
  • ۶۰ * ۱۲۰
  • ۵۰ * ۱۵۰
که دو سایز اول برای اکثریت قطعات و سایز سوم برای برخی از قطعات خاص مورد استفاده است.
برای سفارش سنگ های مزار غیرسازمانی باید مجوز نصب از واحد خدمات پس از دفن واقع در ساختمان اداری باغ رضوان اخذ شود.
اجازه حکاکی اسامی متبرکه بر روی سنگ مزار وجود ندارد.
نوع سنگ های مزار محدودیتی ندارد.